PROJEKTY I REALIZACJE WYSTAW

Wystawa „Awangarda i Państwo”
Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Oprawa wizualna wystawy: Beata Grabska, Adam Sikorski.

Wystawa „Koło Klipsa”
Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Przygotowanie techniczne i nadzór produkcyjny.

Wystawa „Salon de Fleurus”
Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Identyfikacja graficzna wystawy (zdjęcia pochodzą ze strony Muzeum Sztuki w Łodzi)

Wystawa „Sztuczność wrodzona”
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, 
Projekt graficzny i produkcja wystawy (zdjęcia z otwarcia wystawy pochodzą ze strony 130lecieteatrujaracza.pl, foto: Marcin Nowak)

Wystawa „Litzmannstadt Getto. Ślady” 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, 
Projekt, nadzór techniczny.

Wystawa „Marzec 68. Konteksty” 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, 
Projekt, nadzór techniczny.